Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Rada Darczyńców

Rada Darczyńców

BD

Rada Darczyńców powstała w 2015 roku z inicjatywy dziewięciu Znamienitych Darczyńców, którzy weszli w jej skład. Stawia sobie za cel doradzanie Zarządowi Stowarzyszenia ŻIH w sprawach dotyczących strategii pozyskiwania funduszy na rzecz Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jako ambasadorowie dobrej woli Znamienici Darczyńcy wspierają Stowarzyszenie ŻIH w kontaktach z zagranicznymi społecznościami żydowskimi, środowiskami opiniotwórczymi i potencjalnymi nowymi darczyńcami. Rada Darczyńców od 2016 roku finansuje budżet fundraisingu SŻIH.

Członkowie Rady Darczyńców: Tad Taube, Zygmunt Rolat, Wiktor Markowicz, Anita Friedman, Corinne Evens, Irene Kronhill Pletka, Ygal Ozechov, Tomek Ulatowski, Gideon Nissenbaum.