Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

 

Raporty roczne 

Raport z realizacji Kampanii Założycielskiej w latach 1993-2014

Raport dwuletni za lata 2015 i 2016

 

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok  
Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok 
Raport roczny zespolu wystawy stałej 2013
Sprawozdanie z realizacji dzialan fundraisingowych 2013
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok 
Sprawozdanie z realizacji dzialan fundraisingowych 2014
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji działań fundraisngowych 2015
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok
Sprawozdanie z realizacji działań fundraisingowych 2016
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
Sprawozdanie z realizacji działań fundraisingowych 2017

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 
Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia i zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 17 kwietnia 2011 roku
Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2011 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 czerwca 2012 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 22 czerwca 2014 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 31 maja 2015 roku
Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2016 roku
Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 21 maja 2017 roku
Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Hitoryczny w Polsce w dniu 06 czerwca 2018 roku

 

Protokoły posiedzeń

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 kwietnia 2011 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2011 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 czerwca 2012 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 22 czerwca 2014 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 31 maja 2015 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 Czerwca 2016 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 21 maja 2017 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Hitoryczny w Polsce w dniu 06 czerwca 2018 roku

 

Regulaminy

Regulamin Pracy Zarządu
Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska PL

Deklaracja członkowska ENG