• Michał Majewski

    Michał Majewski

    Dyrektor Operacyjny

  • Marta Wróbel

    Marta Wróbel

    Dyrektor ds. Rozwoju


Pozostali pracownicy

Bartosz Dymarek – Starszy Specjalista ds. Fundraisingu / Daria Górka – Pracownik ds. kadr i administracji / Elżbieta Kossowska – Manager ds. Fundraisingu