Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Jego misją jest gromadzenie, dokumentacja i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym naciskiem na wydarzenia związane z Holokaustem i jego konsekwencjami. Jednym z najważniejszych zadań ŻIH jest dbanie o spuściznę żydowską przechowywaną w archiwum Instytutu. Sprawuje też pieczę nad zbiorami Stowarzyszenia ŻIH, w tym nad Archiwum Ringelbluma. Łącznie na zbiory znajdujące się pod opieką ŻIH składa się ponad siedem milionów stron różnorakich dokumentów. Żydowski Instytut Historyczny i Archiwum Ringelbluma znajdują się w historycznym budynku, należącym do Stowarzyszenia ŻIH przy ulicy Tłomackie 3/5. Przed drugą wojną światową mieściła się w nim Główna Biblioteka Judaistyczna i Instytut Nauk Judaistycznych jako część kompleksu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Budynek przetrwał zniszczenie Wielkiej Synagogi, ale podłoga historycznego holu głównego do dzisiaj nosi ślady ognia jako znak pamięci likwidacji warszawskiego getta.

http://www.jhi.pl/instytut

 

Gmach Głównej Biblioteki Judaistycznej i Wielka Synagoga na Tłomackiem, obecnie siedziba ŻIH i SŻIH.