Kluczowi darczyńcy deklarują swoje poparcie dla Stowarzyszenia ŻIH w dalszym wspieraniu działalności programowej muzeum

12 października Stowarzyszenia ŻIH zorganizowało spotkanie kluczowych Darczyńców, którzy współfinansowali kampanię założycielską  Muzeum POLIN. Tematem spotkania była rola darczyńców w dalszym wspieraniu działalności programowej Muzeum. Stowarzyszenie ŻIH – inicjator i współzałożyciel  Muzeum POLIN – kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz instytucji. Po zakończeniu kampanii założycielskiej Muzeum POLIN (prowadzonej w latach 1993-2014, której wartość szacuje się na 165 mln PLN) udało się zagwarantować kolejne 22 miliony PLN w formie długoterminowych dotacji rozłożonych na kolejne 10 lat. Darczyńcy obecni na spotkaniu podpisali DEKLARACJĘ POPARCIA DLA STOWARZYSZENIA ŻIH w kontynuacji jego roli współzałożyciela i współorganizatora Muzeum.

Darczyńcy postanowili uformować Radę Darczyńców (Donors’ Circle) jako głos doradczy dla Zarządu Stowarzyszenia w zakresie opiniowania strategii pozyskiwania funduszy oraz strategii przyznawania grantów Muzeum. Muzeum POLIN zostało stworzone w ramach wyjątkowego w Polsce partnerstwa publiczno-prywatnego. Naszym wspólnym celem jest kontynuacja tego partnerstwa. Jest to możliwe dzięki współpracy z międzynarodowym gronem wybitnych filantropów.

W spotkaniu wzięli udział:

Tad Taube, Zygmunt Rolat, Wiktor Markowicz, Anita Friedman, Corinne Evens, Gideon i Jelena Nissenbaum, Irene Pletka, Ygal Ozechov, Shana Penn.

Stowarzyszenie ŻIH reprezentowali; Piotr Wiślicki – Przewodniczący Zarządu, prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – członek Zarządu, Marta Wróbel – dyrektor ds. Rozwoju oraz Sławomir Różański – Pełnomocnik Zarządu.