Warsztaty Wirtualnego Sztetla w Górze Kalwarii

4 kwietnia w Górze Kalwarii odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla młodzieży, poświęcone historii miejscowej społeczności żydowskiej. Pierwsze warsztaty miały miejsce we wrześniu 2011 r. i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Na prośbę uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum z Zespołu Szkół im. księdza Sajny, zespół Wirtualnego Sztetla postanowił raz jeszcze przyjechać do Góry Kalwarii.

Uczniowie zostali zapoznani z dziejami chasydyzmu na ziemiach polskich. Krzysztof Bielawski – koordynator projektu Wirtualny Sztetl – opowiedział o genezie i zasadach chasydyzmu, przedstawił najważniejsze dynastie chasydzkie ze szczególnym uwzględnieniem historii i roli cadyków z rodziny Alter z Góry Kalwarii. Prezentację urozmaiciły nagrania nigunów oraz video relacja z niedawnej wizyty chasydów ze wspólnoty Ger w jesziwie w Lublinie. Odczytano także fragmenty wspomnień Alfreda Doeblina i Pinchasa Menachema Joskowicza, którzy w okresie międzywojennym odwiedzili dwór cadyka w Górze Kalwarii.

Dużo pytań zadawali uczniowie Danielowi Słomce, wolontariuszowi Wirtualnego Sztetla, który mówił o organizacji European Voluntary Service i szansach, jakie młodym ludziom daje uczestnictwo w programach wolontaryjnych.

Ważną częścią warsztatów było spotkanie z Feliksem Karpmanem – 86-letnim żydowskim mieszkańcem Góry Kalwarii. Razem z nim dzieci zwiedziły dawny dwór i dom modlitwy cadyka Altera, synagogę, miejsca po mykwie, chederze i inne obiekty związane z historią miasta. Ta „żywa lekcja historii” z pewnością zapadła im w pamięć.

Po powrocie do szkoły, studentka hebraistyki Alicja Malinowska zapoznała uczniów z alfabetem hebrajskim. Wszyscy z zapałem uczyli się pisać po hebrajsku swoje imiona, obejrzeli też odcinek „Muminków” w wersji hebrajskiej.

Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali koszerne słodycze, sprezentowane przez Szkołę Lauder-Morasha w Warszawie oraz znaczki ze zdjęciem cadyka Abrahama Mordechaja Altera, zaprojektowane przez wolontariuszkę Wirtualnego Sztetla Agnieszkę Jęksę. Pracownicy MHŻP przywieźli także foldery reklamowe portalu Wirtualny Sztetl, do ilustracji których wykorzystano fotografie z poprzednich warsztatów w Górze Kalwarii.

Zorganizowanie szkolenia było możliwe dzięki pomocy ze strony nauczycieli: Aleksandry Komosy i Renaty Przybylskiej oraz miejscowego historyka Piotra Rytko.

16 kwietnia 2012 r. uczniowie przyjadą do Warszawy. Odwiedzą wtedy między innymi: synagogę, cmentarz przy ul. Okopowej z grobami członków rodziny Alter oraz budynek Muzeum Historii Żydów Polskich.