Aktualności

To jest nasz wspólny skarb, który musimy strzec...

Wywiad z Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia ŻIH - Piotrem Wiślickim

XIX edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.

70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego - Jedna historia

Stowarzyszenie ŻIH i Żydowski Instytut Historyczny - wspólna historia

Współzałożyciel Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" nagrodzony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr hab. Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" uhonorowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich.